Ventilatsioonisüsteemi korrasoleku ja hästi toimimise seisukohalt on tähtis, et seda hooldatakse regulaarsete intervallidega. Hooldusintervall oleneb suuresti ventilatsioonisüsteemi asukohast. Kui see asub linnas, alevis või elava liiklusega tee ääres, tuleb ventilatsioonisüsteemi hooldust teostada minimaalselt kaks korda aastas. Hajaasustusega aladel võib piisata ühest hoolduskorrast aastas.

Ventilatsioonisüsteemi korraline hooldus

Ventilatsioonisüsteemi korralise hoolduse käigus vahetatakse ventilatsiooniseadme filtrid, puhastatakse soojusvaheti element ning seadme sisemus puhastatakse tolmuimejaga. Alljärgnevalt on esitatud üldine juhend seadme hooldamiseks:

 1. Alusta sellest, et lülita ventilatsiooniseade välja. Nii hoiad ära mustadest filtritest eralduva tolmu kandumise ventilatsioonikanalitesse ja ruumidesse. Lülita välja ka ventilatsiooniseadme kaitse, et vältida elektrilöögi saamist.
 2. Ava ventilatsiooniseadme luuk/uks  (vt tootja hooldusjuhendeid).
 3. Eemalda vanad ventilatsioonifiltrid. Soovitatav oleks panna vanad filtrid samasse kasti, millega uued filtrid on toodud. Mustade filtrite kasti panemine aitab ka ära hoida nendest lenduva tolmu sattumise tuppa. Pärast hooldustööde lõpetamist vii kast mustade filtritega tavalisse prügikonteinerisse.
 4. Kui ventilatsioonisüsteemi seadmel on eemaldatav soojusvaheti, võta see välja ning pese/puhasta tolmuimejaga vastavalt tootja juhistele. Nii tagad soojussalvesti hästi toimimise ning säästad energiat tänu õhu täiendavale soojendamisele (vt tootja hooldusjuhendeid). NB! Hoidu kahjustamast soojusvaheti lamelle või pealispinda!
 5. Puhasta seadme sisemus tolmuimejaga või pühi see ettevaatlikult kuiva tolmulapiga puhtaks (vt tootja hooldusjuhendeid).
 6. Pane soojussalvesti oma kohale tagasi. NB! Hoidu kahjustamast soojusvaheti lamelle või pealispinda!
 7. Paigalda uued filtrid. Jälgi, et uued filtrid oleksid paigaldatud sama AIR FLOW noole suunaga, kui mustad filtrid või kontrolli õhu liikumise suunda tootjapoolsest hooldusjuhendist.
 8. Sulge seadme luuk.
 9. Lülita kaitsmed ja seade sisse.

  Vaata ventilatsioonisüsteemi hooldamise videojuhendeid siit

Kui ülalpool esitatud loetelu ja videojuhendid tunduvad sulle endale liiga keerulised, siis kohalikud hooldefirmad teevad selle töö ära umbes 15 minutiga ja on kindlasti valmis Sind aitama.

Vaata ka Ventilatsioonifiltrite vahetamise juhend

Komfovent filtrite kohta loe siit

Ventilatsiooniseadme filtrite vahetamine ning seadme siseosade puhastamine on väga tähtis, kui soovitakse saada ruumidesse värsket ja puhast õhku. Nende toimingute õigeaegne tegemata jätmine rikub kindlasti siseõhu – olgu siis tegemist vana või uue hoonega.

Ventilatsiooniseadme filtrite vahetamine

Ventilatsiooniseadmes olevate filtrite tööiga on üldiselt poolest aastast kuni aastani. Selle ajaga saab filtermaterjali tolmukoormus täis ning filtri tehnilised omadused ja õhu läbilaskevõime hakkavad halvenema. Halvema siseõhu üheks tunnuseks on filtri esialgsetest väärtustest suurem takistus, mis vähendab märkimisväärselt korterisse või  hoonesse voolava värske õhu hulka. Takistuse suurenedes moodustab filtrisse kogunenud tolmukoht ka väga hea kasvupinnase hallitusele. Koos soojuse ja niiske õhuga muutub niisugune tolmune ja pikka aega vahetamata filter ilmselgeks ohuks inimeste tervisele.
Loe lisaks Miks on tähtis vahetada ventilatsioonifiltreid?

Ventilatsiooniseadme energiakulu

Õhukoguse ja kvaliteedi langusele lisaks on hoolduse ignoreerimist näha ka ventilatsiooniseadme kulutatavas energias. Peaaegu kõigis ventilatsiooniseadmetes salvestatakse väljapuhkeõhust soojus. See tähendab, et väljapuhkeõhus olev soojus kantakse soojusvaheti kaudu üle sissepuhkeõhule. Kui iga-aastaseid hooldustöid ei tehta  siis võib tolm kinnituda soojusvaheti pinnale. See tolm takistab ja halvendab väljapuhkeõhus oleva soojuse kandumist sissepuhkeõhku ning vähendab seega seadme soojuse vahetamise võimet. Seda nõrgenenud soojusvaheti funktsiooni tuleb korvata järelsoojendusega ehk seade peab soojendama sissepuhkeõhku näiteks elektri- või veekalorifeeriga. Selline lisaküte läheb aastas halvemal juhul maksma filtrivahetuse mitmekordse hinna.
Loe lisaks Ventilatsioonisüsteemi hooldusjuhend

Ülalmainitud asjaolude järel on lihtne järeldada, et  mõnekümne euro suurune investeering filtrite vahetusse on väike kulu, võrreldes näiteks hallitusest põhjustatud tervisehädadega ja sadadesse eurodesse küündiva lisaküttekuludega. Hoia oma ventilatsiooniseade töökorras ja energiatõhus – Nii hoiad ka enda ja oma pere tervist!

Loe erinevate ventilatsiooniseadmete filtritüüpide kohta siit

Kasulikku lugemist:

Majahalduritele ja korteriühistutele pakume ventilatsioonifiltritele ostmisel paremaid hindu – vajadusel pakume ka filtrite vahetust ning ventilatsioonisüsteemi hooldust.