Ventilatsioonisüsteemi korrasoleku ja hästi toimimise seisukohalt on tähtis, et seda hooldatakse regulaarsete intervallidega. Hooldusintervall oleneb suuresti ventilatsioonisüsteemi asukohast. Kui see asub linnas, alevis või elava liiklusega tee ääres, tuleb ventilatsioonisüsteemi hooldust teostada minimaalselt kaks korda aastas. Hajaasustusega aladel võib piisata ühest hoolduskorrast aastas.

Ventilatsioonisüsteemi korraline hooldus

Ventilatsioonisüsteemi korralise hoolduse käigus vahetatakse ventilatsiooniseadme filtrid, puhastatakse soojusvaheti element ning seadme sisemus puhastatakse tolmuimejaga. Alljärgnevalt on esitatud üldine juhend seadme hooldamiseks:

 1. Alusta sellest, et lülita ventilatsiooniseade välja. Nii hoiad ära mustadest filtritest eralduva tolmu kandumise ventilatsioonikanalitesse ja ruumidesse. Lülita välja ka ventilatsiooniseadme kaitse, et vältida elektrilöögi saamist.
 2. Ava ventilatsiooniseadme luuk/uks  (vt tootja hooldusjuhendeid).
 3. Eemalda vanad ventilatsioonifiltrid. Soovitatav oleks panna vanad filtrid samasse kasti, millega uued filtrid on toodud. Mustade filtrite kasti panemine aitab ka ära hoida nendest lenduva tolmu sattumise tuppa. Pärast hooldustööde lõpetamist vii kast mustade filtritega tavalisse prügikonteinerisse.
 4. Kui ventilatsioonisüsteemi seadmel on eemaldatav soojusvaheti, võta see välja ning pese/puhasta tolmuimejaga vastavalt tootja juhistele. Nii tagad soojussalvesti hästi toimimise ning säästad energiat tänu õhu täiendavale soojendamisele (vt tootja hooldusjuhendeid). NB! Hoidu kahjustamast soojusvaheti lamelle või pealispinda!
 5. Puhasta seadme sisemus tolmuimejaga või pühi see ettevaatlikult kuiva tolmulapiga puhtaks (vt tootja hooldusjuhendeid).
 6. Pane soojussalvesti oma kohale tagasi. NB! Hoidu kahjustamast soojusvaheti lamelle või pealispinda!
 7. Paigalda uued filtrid. Jälgi, et uued filtrid oleksid paigaldatud sama AIR FLOW noole suunaga, kui mustad filtrid või kontrolli õhu liikumise suunda tootjapoolsest hooldusjuhendist.
 8. Sulge seadme luuk.
 9. Lülita kaitsmed ja seade sisse.

  Vaata ventilatsioonisüsteemi hooldamise videojuhendeid siit

Kui ülalpool esitatud loetelu ja videojuhendid tunduvad sulle endale liiga keerulised, siis kohalikud hooldefirmad teevad selle töö ära umbes 15 minutiga ja on kindlasti valmis Sind aitama.

Vaata ka Ventilatsioonifiltrite vahetamise juhend

Komfovent filtrite kohta loe siit