Filtrite vahetamine ning seadme siseosade puhastamine on väga tähtis, kui soovitakse saada ruumidesse värsket ja puhast õhku. Nende toimingute õigeaegne tegemata jätmine rikub kindlasti siseõhu – olgu siis tegemist vana või uue hoonega. Filtri tööiga on üldiselt poolest aastast kuni aastani. Selle ajaga saab filtermaterjali tolmukoormus täis ning filtri tehnilised omadused ja õhu läbilaskevõime hakkavad halvenema. Halvema siseõhu üheks tunnuseks on filtri esialgsetest väärtustest suurem takistus, mis vähendab märkimisväärselt korterisse või  hoonesse voolava värske õhu hulka. Takistuse suurenedes moodustab filtrisse kogunenud tolmukoht ka väga hea kasvupinna hallitusele.  Koos soojuse ja niiske õhuga muutub niisugune tolmune ja pikka aega vahetamata filter ilmselgeks ohuks inimeste tervisele.

Õhukoguse ja kvaliteedi langusele lisaks on hoolduse ignoreerimist näha ka ventilatsiooniseadme kulutatavas energias. Peaaegu kõigis ventilatsiooniseadmetes salvestatakse väljapuhkeõhust soojus. See tähendab, et väljapuhkeõhus olev soojus kantakse soojusvaheti kaudu üle sissepuhkeõhule. Kui iga-aastaseid hooldustöid ei tehta  siis võib tolm kinnituda soojusvaheti pinnale. See tolm takistab ja halvendab väljapuhkeõhus oleva soojuse kandumist sissepuhkeõhku ning vähendab seega seadme soojuse vahetamise võimet. Seda nõrgenenud soojusvaheti funktsiooni tuleb korvata järelsoojendusega ehk seade peab soojendama sissepuhkeõhku näiteks elektri- või veekalorifeeriga. Selline lisaküte läheb aastas halvemal juhul maksma filtrivahetuse mitmekordse hinna.

Ülalmainitud asjaolude järel on lihtne järeldada, et  mõnekümne euro suurune investeering filtrite vahetusse on väike kulu, võrreldes näiteks hallitusest põhjustatud tervisehädadega ja sadadesse eurodesse küündiva õhu lisa küttekuludega.